Tag: gà việt nam

Gà ta lai

Gà ta lai là giống gà công nghiệp lông màu lai có nguồn gốc từ Việt Nam. Đây là tổ hợp gà lai trên cơ sở lai tạo giống gà ngoại nhập với một số giống gà ta dưới hình thức nhân giống thụ tinh nhân tạo. Đặc điểm gà ta lai: Gà ta lai