Cánh gà

canh-ga

Cánh gà thả vườn có thịt chắc, ngọt và thơm. Đây là thực phẩm sạch đã qua kiểm duyệt của Bộ Y Tế.